Radnice informuje

5. 12. 2013

Rada města Luhačovice schválila částku 40 000,- Kč na realizaci dopravního hřiště.


13. 9. 2013

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný  odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.


7. 7. 2013

Projekt „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

stáhnout


7. 6. 2013

Dopis: Ing. Vladimír Kutý, ředitel krajského úřadu


4. 6. 2013 - Korunka Luhačovice

Občanské sdružení KORUNKA LUHAČOVICE společně s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Radiem Zlín a radiem RockMax vyhlašuje sbírku pro zaplavené obce a města, která v uplynulých...


19. 4. 2013

Ve středu 17. 4. proběhl úklid města – „Jaro v Luhačovicích“ ke Dni země.


11. 4. 2013

Od roku 2009 město Luhačovice připravuje a realizuje projekt s názvem „Město Luhačovice – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu“, který je spolufinancován z prostředků Evropské...


30. 4. 2012

umístění na sloupech veřejného osvětlení nebo nadzemních vedení bez ohledu na jejich vlastníka


16. 1. 2012

Finanční odbor města Luhačovice upozorňuje všechny poplatníky poplatku ze psů a poplatníky nebo společné plátce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,...


6. 1. 2012

Od 1.1.2012 dochází ke změnám, které se budou dotýkat mnoha občanů Luhačovic.

Veškerá výplata nepojistných sociálních dávek bude od 1.ledna 2012 vyplácena prostřednictvím  Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně, to znamená,...


18. 10. 2011

Technické služby Luhačovice přijmou uchazeče o zaměstnání na veřejně prospěšné práce. Podrobnější informace: tel.: 577 131 289, 724 651 033, e-mail:  reditel@tsluhacovice.cz.


19. 8. 2011

V souvislosti s velkým množstvím případů výzev k zaplacení dlužné částky, které byly pod jménem smyšleného soudního exekutora JUDr. Marka Holečka doručeny fyzickým a právnickým osobám v celé České republice, apeluje Policie...


12. 1. 2009 - Ing. Ladislav Čapek


Novým nástrojem územního plánování jsou od 1.1.2007 tzv.

územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (dále jen "ÚAP").

Jejich pořizování vyplývá ze zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu