Územní plán Luhačovice

Územní plán Luhačovice
(schválen 11.9.2008 usnesením č. 52/Z6/2008 - s účinností od 2.10.2008)

Opatření obecné povahy č. 1-2008 - návrh [DOC, 225.3 kB]
Příl. č. 5 - Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP vč. vyhodnocení stanovisek DO
[DOC, 60.4 kB]
Příl..č. 6 - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na ŽP
[PDF, 413.3 kB]
Příl. č. 7 - Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek

 

Textová a grafická část - přílohy č. 1-4

Text část 1 [DOC, 172.5 kB]
Text část 2
[DOC, 952.3 kB]
Text odůvodnění
[DOC, 20.88 MB]
Schema dopravy
[PDF, 1.93 MB
Technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 6.89 MB]
Hlavní výkres - urbanistická koncepce
[PDF, 8.45 MB
Koordinační výkres [PDF, 14.1 MB]
Schema prostorového uspořádání
[PDF, 2.26 MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb
[PDF, 4 MB
Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 7.83 MB]
Výkres základního členění území
[PDF, 2.76 MB]
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
[PDF, 5.58 MB]

 

Zpráva o uplaňování Územního plánu Luhačovice (schválena 28.6.2012 usnesením č.249/Z13//2010-2014)

 

Zpráva o uplaňování Územního plánu Luhačovice [DOC, 54.3 kB]

Příloha č. 1 [PDF, 2.76 MB]

Příloha č. 2 [PDF, 2.76 MB]

Příloha č. 3 [PDF, 2.76 MB]

Příloha č. 4  [PDF, 2.76 MB]

 

Změna č. 1 Územního plánu Luhačovice 
(schválena 13.3.2014 usnesením č. 443/Z26/2010-2014 - s účinností od 1.4.2014)

 

Změna č. 1 Územní plánu Luhačovice  - návrh

Výkres základního členění území k.ú. Luhačovice  [PDF, 1.9 MB]

Výkres základního členění území k.ú. Kladná Žilin  [PDF, 1.5 MB]

Výkres základního členění území k.ú.Polichno  [PDF, 1.3 MB]

Výkres základního členění území k.ú. Řetechov [PDF, 1.2 MB]

Hlavní výkres k.ú Luhačovice  [PDF, 2.2 MB]

Hlavní výkres k.ú Kladná Žilin  [PDF, 2.0 MB]

Hlavní výkres k.ú  Polichno  [PDF, 1.8 MB]

Hlavní výkres k.ú Řetechov  [PDF, 1.5 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Luhačovice [PDF, 1.59 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Kladná Žilin [PDF, 1.79 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú.Polichno  [PDF, 1.59 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Řetechov [PDF, 1.59 MB]

Koordinační výkres k.ú. Luhačovice  [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres k.ú.Kladná Žilin  [PDF, 4.00 MB]

Koordinační výkres k.ú. Polichno [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres k.ú. Řetechov  [PDF, 4.04 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Luhačovice [PDF, 2.41 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Kladná Žilin [PDF, 2.41 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Polichno [PDF, 2.41 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Řetechov [PDF, 2.41 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Luhačovice [PDF, 2.42 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Kladná Žilin [PDF, 2.42 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Polichno [PDF, 2.42 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Řetechov [PDF, 2.42 MB]

Dopravní a technická infrastruktura  - energetika a spoje k.ú. Luhačovice  [PDF, 2.42 MB]

Dopravní a technická infrastruktura  - energetika a spoje k.ú. Kladná Žilin  [PDF, 2.42 MB]

Dopravní a technická infrastruktura  - energetika a spoje k.ú. Polichno  [PDF, 2.42 MB] 

Dopravní a technická infrastruktura  - energetika a spoje k.ú. Řetechov  [PDF, 2.42 MB] 

Výkres širších vztahů  [PDF, 2.42 MB]

Textová část změny č.1[PDF, 782.2 kB]

Odůvodnění změny č. 1 [PDF, 1.04 MB]

Návrh Opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Luhačovice [PDF, 1.04 MB]

 

Právní stav Územního plánu Luhačovice po změně č. 1  - návrh

Výkres základního členění území k.ú. Luhačovice  [PDF, 1.9 MB]

Výkres základního členění území k.ú. Kladná Žilin  [PDF, 1.5 MB]

Výkres základního členění území k.ú.Polichno  [PDF, 1.3 MB]

Výkres základního členění území k.ú. Řetechov [PDF, 1.2 MB]

Hlavní výkres k.ú Luhačovice  [PDF, 2.2 MB]

Hlavní výkres k.ú Kladná Žilin  [PDF, 2.0 MB]

Hlavní výkres k.ú  Polichno  [PDF, 1.8 MB]

Hlavní výkres k.ú Řetechov  [PDF, 1.5 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Luhačovice [PDF, 1.59 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Kladná Žilin [PDF, 1.79 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú.Polichno  [PDF, 1.59 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Řetechov [PDF, 1.59 MB]

Koordinační výkres k.ú. Luhačovice  [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres k.ú.Kladná Žilin  [PDF, 4.00 MB]

Koordinační výkres k.ú. Polichno [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres k.ú. Řetechov  [PDF, 4.04 MB]

Textová část  PRÁVNÍHO STAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE PO ZMĚNĚ č.1.[PDF, 782.2 kB]

 

Zpráva o uplatňování č. 2 Územního plánu Luhačovice za uplynulé období 2012-2016
(schválena dne 8.12.2016 usnesením 15/2014-2018)

Zpráva o uplatňování č.2 Územního plánu  Luhačovice za uplynulé období 2012 - 2016