Odbor stavební - stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o územní souhlas

Žádost o územní souhlas

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby

Žádost o  stavební  povolení

Žádost o  stavební  povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení o užívání stavby

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost  o  povolení  předčasného  užívání  stavby

Žádost  o  povolení  předčasného  užívání  stavby

Oznámení  změny  v užívání stavby

Oznámení  změny  v užívání stavby

Ohlášení odstranění

Ohlášení odstranění