Články

Zprávy z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 13.03.2020

27. 3. 2020 -

Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 13.03.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 74/R6/2020

Rada města rozhoduje v návaznosti na vyhlášený nouzový stav o omezení provozu Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace od pondělí 16.03. do 23.03.2020 (včetně). Docházka dětí bude umožněna výlučně dětem, jejichž rodiče pracují ve složkách IZS, v oblasti zdravotnictví, prodeje potravin a pro případy zvláštního zřetele o kterých rozhodne ředitelka mateřské školy.