Články

Zmírnění následků sucha v lesích v k.ú. Řetechov

23. 10. 2019 -

 Logo Zlínského kraje

Zmírnění následků sucha v lesích v k.ú. Řetechov

 

Město Luhačovice uspělo se žádostí o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje, z programu, který je zaměřen na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Předmětem projektu je úprava vybraných lesních cest v katastru Řetechov.

 

Dotace Zlínského kraje pro město Luhačovice je určena na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest, což zahrnuje rekonstrukci a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cesty nebo zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa cesty.

Konkrétně šlo o rekonstrukci lesních přibližovacích linek v lokalitě Řetechov spočívající v zabudování svodnic vody a úpravy výtoků a vybudování rigolů.

Celkové náklady projektu dosáhly výše 133 540 Kč, spolufinancování akce Zlínským krajem bude ve výši 66 700 Kč.