Články

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

30. 8. 2019 -

Občané zde mohou uložit velkoobjemový odpad, který svým rozměrem přesahuje možnosti popelnice.

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 

Město Luhačovice: Integrované obce:
Branka + Rumunská SO 7.9.2019 Polichno PÁ  6.9..2019
L.Janáčka + Solné SO 14.9.2019 Kladná Žilín PÁ  13.9.2019
Újezda + park. za Alfamarketem SO 21.9.2019 Řetechov PÁ  20.9.2019

 

Občané zde mohou uložit velkoobjemový odpad, který svým rozměrem přesahuje možnosti popelnice.

Upozorňujeme, že není možné do tohoto kontejneru ukládat nebezpečné odpady (akumulátory, pesticidy, sorbenty, barvy, oleje,…), pneumatiky ani elektropřístroje (televize, ledničky, rádia, zářivky, počítače,…). Tyto odpady mohou občané zdarma ukládat v provozní době na Sběrném dvoře v Luhačovicích.

Tato služba je výhradně pro občany! Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, nikoliv z poplatků občanů města.

Mobilní svoz  elektrozařízení, pneumatik a nebezpečného odpadu  v integrovaných obcích (Polichno, Kladná Žilín, Řetechov) proběhne dne 21.9.2019.

Technické služby Luhačovice, středisko odpady, tel. 724 651 034