Články

Zahájení prací na projektu Volnočasový spot Luhačovice - výstavba skateparku

26. 8. 2019 -

Město Luhačovice v srpnu 2019 zahájilo práce na realizaci projektu Volnočasový spot Luhačovice, který je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Aktuálně je budována betonová plocha pro umístění prvků budoucího skateparku. Podoba skateparku je znázorněna v přiloženém dokumentu.

Skatepark

odbor správy majetku MěÚ Luhačovice