Články

Pravidla SENIOR TAXI Luhačovice 2020

16. 8. 2019 -

MĚSTO LUHAČOVICE

 

Pravidla SENIOR TAXI Luhačovice 2020

 

  • Službu Senior taxi mohou využívat občané s trvalým bydlištěm na území města Luhačovice (tj. Luhačovice, Kladná Žilín, Polichno, Řetechov), starší 70 let, kteří se zaregistrují v programu Senior taxi. 
  • Registrace do programu je možná nejdříve den po datu dovršení 70 let. 
  • Registrace na rok 2020 bude probíhat od 6. ledna 2020 v Městském informačním centru Luhainfo Luhačovice, Masarykova 950 (dále jen „MIC“), v Městském domě kultury Elektra. 
  • Při registraci do 30.5.2020 obdrží senior 16 ks jízdenek, při registraci od 1.6.2020 do 31.12.2020 8 ks jízdenek k čerpání služby s platností do 31.12.2020. 
  • K osobní registraci je nutné předložení občanského průkazu a podpis Souhlasu se zpracováním osobních údajů v MIC. 
  • Senior, který není schopen si jízdenky vyzvednout osobně, může k převzetí jízdenek pověřit jinou osobu, která se musí prokázat svým občanským průkazem a plnou mocí k převzetí jízdenek. 
  • Senior obdrží při registraci seznam taxi služeb, které jsou zapojeny do programu Senior taxi, a od kterých je možné objednat dopravní služby. Před plánovaným využitím služby je nutné v dostatečném předstihu telefonicky objednat odvoz, a to libovolnou taxi službou ze seznamu.  
  • Senior platí za jednu jízdu JEDNOU JÍZDENKOU s paušálním doplatkem 30,- Kč. Řidič taxi není oprávněn vyžadovat více jízdenek či vyšší částku. Jednou jízdou se rozumí nástup seniora (seniorů, případně doprovodu seniora v maximální kapacitě vozidla) v nástupním místě a odvoz na uvedené stanoviště. Čekací doba před započetím jízdy je max. 10 min, přepravce je dále povinen pomoci seniorovi při nástupu či výstupu z auta a s donosem nákupu a zavazadel k domu seniora. 
  • Cílové místo může být pouze ordinace lékařů, pošta, lékárny, úřady, hřbitov, nádraží, kostel, obchod, kulturní dům, zařízení sociálních služeb v k. ú. Luhačovice a místo, které je trvalým bydlištěm seniora. 
  • Služba Senior taxi bude provozována v pracovních dnech v době od 07:00–16:00 hod.

 

S dotazy a stížnostmi na tuto službu se mohou občané obracet na MIC Luhainfo, Masarykova 950. Při stížnosti je potřeba zaznamenat taxi službu, jméno řidiče, případně SPZ automobilu.