Články

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, "kotlíkové dotace"

8. 8. 2019 -

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod.

Pro potenciální žadatele proběhnou konzultační dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda "kotlíkových dotací" poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace.

Konzultační dny nabízí ve Valašských Kloboukách 16.09.2019 (Valašské Podnikatelské centrum, Reprezentační sál, Smetanova 10808), ve Vsetíně 18.09.2019 (Městský úřad Vsetín, Zasedací místnost č. 123, Svárov 1080), v Kroměříži 25.9.2019 (Radnice, Velká zasedací místnost, Velké náměstí 115/1) a v Uherském Hradišti 26.09.2019 (Klub kultury, Malý sál, Hradební 1198),  vždy od 10:00 do 18:00 hod. po předchozí registraci od 2.9.2019 na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky<http://www.kr-zlinsky.cz/kotliky> (čas může být upraven dle požadavků na registrace). 21.9.2019 mohou žadatelé o "kotlíkové dotace" využít informačního stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV INSTITUT). S dotazy se obracejte na e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz<mailto:kotliky@kr-zlinsky.cz>.

Konzultací je samozřejmě možné využít na Krajském úřadě Zlínského kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.
leták