Články

Územní studie veřejného prostranství panelových sídlišť v Luhačovicích

1. 7. 2019 -

V lednu 2018 byly dokončeny územní studie veřejných prostranství, konkrétně se jedná o lokality sídliště U Zámku (ul. Masarykova), Družstevní a Zahradní čtvrť.

Výsledná podoba územních studií včetně vizualizací je zveřejněna na webu města Luhačovice

http://www.mesto.luhacovice.cz/12608-uzemni-studie

odbor správy majetku MěÚ Luhačovice