Články

Realizace úprav kolem hlavního vstupu do MěDK Elektra

1. 7. 2019 -

Od začátku září 2019 budou zahájeny stavební práce související s plánovanou úpravou stávajících ploch kolem hlavního vstupu do Městského domu kultury Elektra Luhačovice. Dojde k rekonstrukci zpevněných ploch, schodišť, opěrných zídek, veřejného osvětlení a zeleně. Umělecká plastika v blízkosti hlavního vstupu do budovy bude přemístěna na nové místo blíže k ulici Masarykova, na jejím původním místě vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí včetně podia. Pro ilustraci přikládáme situační výkres, kde je rozsah prací znázorněn.

Celkové náklady akce činí téměř 5 mil. Kč s DPH, stavební práce bude realizovat firma COLAS CZ, a.s. (regionální zlínská pobočka). Pokud nebude možné práce z důvodu nepříznivého počasí dokončit  v roce 2019, budou pokračovat ještě na jaře 2020.

Po celou dobu stavby bude zachován hlavní přístup do budovy MěDK, půjde ale o průchod stavbou, takže prosíme všechny o zvýšenou opatrnost.

odbor správy majetku MěÚ Luhačovice

Situační plánek  - C3_SITUACE_venky_Elektra_R2