Články

Rekonstrukce křižovatky v ul. Družstevní

20. 2. 2019 -

Blíží se zahájení prací na rekonstrukci křižovatky v ul. Družstevní

Obyvatele okolních domů a motoristy čeká omezení způsobené stavebními pracemi při rekonstrukci stávající nepřehledné a neuspořádané křižovatky místních komunikací ulic Družstevní, Hrazanské, V Drahách a Ludkovické. Z jedné rozsáhlé plochy s nevyjasněnou předností v jízdě se stane sestava tří navzájem odsunutých křižovatek.

Páteřní komunikaci tvoří ulice Družstevní, která bude stavebně upravována od místa cca 60 m za přejezdem železniční trati po rodinný dům č. p. 89. V rámci úprav bude vybudován nový sjezd na parkoviště před bytovými domy č. p. 86, 87 a 90 a nové zastávky linkové dopravy.

Místo napojení ulice Hrazanské zůstává zachováno. Ulice V Drahách bude nově napojena stykovou křižovatkou na ulici Hrazanskou ve vzdálenosti cca 25 m od křižovatky ulic Družstevní a Hrazanské. Ulice Ludkovická bude napojena na ulici Družstevní novým kolmým napojením.

Součástí stavby je i propojení chodníkových tras mezi ulicemi a úprava veřejného osvětlení.

Práce budou, v závislosti na povětrnostních podmínkách, zahájeny během dubna nebo na začátku května 2019 a potrvají cca 20 týdnů. Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a.s., závod Zlín.

Ing. Šůstek, místostarosta města k této akci dodal, že by měla přispět ke zlepšení dopravní situace v této části města a v nejbližší době by na ni měla navazovat rekonstrukce chodníků v ul. Družstevní a rekonstrukce mostu u zastávky v Zahradní čtvrti.

Za vzniklé komplikace se občanům a návštěvníkům města omlouváme.

 

Ing. Magdalena Blahová

vedoucí odboru správy majetku MěÚ Luhačovice