Články

Přechodná úprava provozu na mostu v ul. Nádražní

8. 2. 2019 -

Most na místní komunikaci v ul. Nádražní (úsek mezi ul. Masarykova a autobusovým nádražím) prošel v roce 2018 posouzením, ze kterého následně po přepočtu zatížitelnosti vznikl požadavek na omezení tonáže a zúžení průjezdné šířky na mostním objektu a zúžení komunikace pro pěší. Cílem úprav je zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu do doby opravy mostu.

Průjezdná šířka na mostě bude pomocí směrovacích desek se šikmými pruhy zúžena na min. 2 x 2,75 m. Chodník v pravé části mostu (ve směru na autobusové nádraží) bude zúžen s využitím plastových svodidel umístěných na straně blíže ke komunikaci. Chodci tak budou směřováni blíže k zábradlí mostu.

Popsané omezení bude realizováno v nejbližších dnech a bude dlouhodobější. Oprava mostu v potřebném rozsahu bude vyžadovat přípravu a pravděpodobně nebude možné provést ji ještě v roce 2019.

Za vzniklé komplikace se občanům a návštěvníkům města omlouváme.

Odbor správy majetku MěÚ Luhačovice