Články

2/2018-2022

9. 1. 2019 -

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 13.12.2018

Zápis ZM 2

Protokol o hlasování

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Neanonymizovaná verze zápisu je do doby jeho archivace uložena v kanceláři sekretariátu starosty.