Články

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

3. 9. 2018 -

Občané zde mohou uložit velkoobjemový odpad, který svým rozměrem přesahuje možnosti popelnice.

Město Luhačovice:

Integrované obce:

Branka + Rumunská

SO 8.9.2018

Polichno

PÁ  7.9.2018

L.Janáčka + Solné

SO 15.9.2018

Kladná Žilín

PÁ  14.9.2018

Újezda + park. za Alfamarketem

SO 22.9.2018

Řetechov

PÁ  21.9.2018

 

Upozorňujeme, že není možné do tohoto kontejneru ukládat nebezpečné odpady (akumulátory, pesticidy, sorbenty, barvy, oleje, polystyren), pneumatiky ani elektropřístroje (televize, ledničky, rádia, zářivky, počítače,…). Tyto odpady mohou občané zdarma ukládat v provozní době na Sběrném dvoře v Luhačovicích.

Tato služba je výhradně pro občany! Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, nikoliv z poplatků občanů města.

 

Děkujeme za spolupráci.

Technické služby Luhačovice

Info na tel: 724 651 034