Články

Městská policie Luhačovice provozuje městský kamerový dohlížecí systém (MKDS).

1. 8. 2018 - Městská policie Luhačovice provozuje městský kamerový dohlížecí systém (MKDS).

Městská policie Luhačovice provozuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Monitorovací a ovládací pracoviště je zřízeno na služebně městské policie. Obsluhu zajišťují strážníci městské policie. V současné době systém obsahuje dva kamerové body na ulici Dr.Veselého, a to u pošty a před hotelem Vltava. Připravuje se rozšíření o další kamerové body na objektu MěDK Elektra a na ul. Masarykova, budova č.p. 137.