Články

SBĚR TEXTILU, OBUVI A HRAČEK

10. 7. 2018 -

Ve snaze dále zvyšovat úroveň třídění odpadu ve městě a  zmenšovat množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu rozšiřuje Město Luhačovice počet stanovišť kontejnerů určených k odkládání textilu, obuvi a hraček.

  

Stanoviště kontejnerů na textil:  Kontejner

Sběrný dvůr
Sídliště Zahradní
Sídliště Družstevní
Sídliště Masarykova
Ul. Komenského (poblíž MŠ)
Ul. Solné
Ul. Leoše Janáčka
Polichno
Řetechov
Kladná Žilín

Do kontejnerů PATŘÍ:

-         ČISTÝ A SUCHÝ TEXTIL – oblečení, bytový textil, tj. záclony, závěsy, ložní prádlo včetně peří, potahy, ubrusy, deky vše nejlépe uloženo nebo zabaleno v igelitových pytlích nebo taškách

-         SPÁROVANÁ NOSITELNÁ OBUV nejlépe svázaná k sobě

-         DĚTSKÉ HRAČKY plyšové, plastové, elektronické

 

Do kontejnerů NEPATŘÍ:

-         ZNEČIŠTĚNÝ  A  MOKRÝ TEXTIL

-         MATRACE,  MOLITAN

-         KOBERCE

-         NETEXTILNÍ  MATERIÁLY

-         KOMUNÁLNÍ  ODPAD

-         ELEKTROSPOTŘEBIČE

 

Technické služby Luhačovice, středisko odpady