Články

Územní studie veřejného prostranství panelových sídlišť v Luhačovicích

23. 2. 2018 -

Logo EU MMR

Územní studie veřejného prostranství panelových sídlišť v Luhačovicích jsou dokončeny a zveřejněny na webu města

 

Město Luhačovice využilo možnosti a podalo v listopadu 2016 žádost o dotaci z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zpracování územních studií veřejného prostranství.

V lednu 2018 byly práce na územních studiích dokončeny, konkrétně se jedná o lokality sídliště U Zámku (ul. Masarykova), Družstevní a Zahradní čtvrť.

Výsledná podoba územních studií včetně vizualizací je zveřejněna na webu města Luhačovice (www.mesto.luhacovice.cz) v sekci Dokumenty města, v části týkající se Územního plánování - územních studií.

Projekt na pořízení územních studií veřejného prostranství je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.