Články

Dočasné přemístění Živnostenského úřadu a sociálního odboru

20. 2. 2018 -

Upozorňujeme občany, že po dobu plánované rekonstrukce na ulici Masarykova, budova č.p. 137, budou pracoviště Obecního živnostenského úřadu a odboru sociálního MěÚ Luhačovice přemístěna do náhradních prostor.

Živnostenský úřad je od 19.03.2018 umístěn v budově prvního stupně Základní školy Luhačovice, ulice Školní, č. p. 811 (bývalé jesle). Vchod pro občany bude ze spodní části budovy.  

Sociální odbor je od 19.03.2018 umístěn v prostorách ZŠ Luhačovice, vedle školní kuchyně, nad hlavní budovou ZŠ, přístup z ulice Komenského.

Úřední dny pro veřejnost zůstávají nadále pondělí a středa od 07:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin.