Články

Územní studie veřejného prostranství - sídlišť v ulicích: Masarykova (u zámku), Družstevní, Zahradní čtvrť

29. 11. 2017 -

Návrhy územních studií veřejného prostranství byly představeny veřejnosti 27.11.2017 na veřejné prezentaci v Městském domě kultury Elektra. 

 

Připomínky a návrhy k těmto studiím lze posílat elektronicky na adresu sustek@mesto.luhacovice.cz nebo písemně na podatelnu Městského úřadu Luhačovice nejpozději do 11.12.2017, 12:00 h.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.