Články

Jak oznámit příležitostný prodej alkoholických nápojů?

21. 8. 2017 -

Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „protikuřácký zákon“)

 •  Způsoby podání na příslušný celní úřad 

  1. datovou schránkou
  2. přes e-podatelnu prostřednictvím emailu bez elektronického podpisu, nebo s elektronickým podpisem
  3. poštou, nebo osobně na podatelně

 • Osoba, která hodlá lihoviny prodávat je povinna prodej lihovin oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje *1). Oznámení musí být písemně správci spotřební daně (celní úřad), v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat *1).
 • Oznámení musí obsahovat vedle náležitostí stanovených daňovým řádem tyto údaje: daňové identifikační číslo osoby (DIČ), druh (název, výrobce, velikost balení, objemový obsah lihu v %) a množství (obsah balení, počet kusů) lihoviny nabízené k prodeji, místo prodeje, druh a popis akce, datum zahájení a ukončení prodeje
 • Prodávané lihoviny určené ke konečnému prodeji musejí být nakoupeny u distributora lihu *2) s doklady o prokázání zdanění vybraných výrobků s náležitostmi podle §5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v.z.p.p.
 • Pokud fyzická osoba neoznámí příležitostný prodej lihovin, lze uložit pokutu do 30 000 Kč *3). Pokud prodejce neoznámí příležitostný prodej lihovin, lze uložit pokutu do 800 000 Kč a zákaz činnosti do 6 měsíců *4).

Vzor oznámení a další informace na adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/aktuality/Stranky/aktualita_17_36558.aspx


 

*1)- § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
*2) - § 42 zákona č. 307/2013 Sb., zákona o povinném značení lihu, v.z.p.p.
*3) - § 35 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
*4) - § 36 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek