Články

Revitalizace okolí Jezírka lásky v Luhačovicích byla dokončena

31. 7. 2017 -

 

V posledním týdnu v červnu 2017 realizační firma dokončila práce související s projektem Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky, který je financován Evropskou unií z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova. Projekt spadá do operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, která podporuje zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa.

Návštěvníci této oblíbené lokality tak již mohou využívat opravený přístupový chodník a rozšířený chodník v prostoru před jezírkem, odpočinout si na opravených lavičkách nebo přímo v nově vybudovaném altánu. V rámci projektu bylo dále opraveno zábradlí lávky, instalována je informační tabule a odpadkové koše.

Revitalizace přinesla místním obyvatelům i návštěvníků lázní bezpečnější a kvalitnější zázemí pro trávení jejich volného času u Jezírka lásky.

 

Celkové náklady projektu činí téměř 600 tis. Kč, dotace z Programu rozvoje venkova dosahuje 100 %.