Články

Město Luhačovice zahájilo revitalizaci okolí Jezírka lásky

5. 4. 2017 -

 Začátkem dubna 2017 byla zahájena fyzická realizace projektu Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky.

 

 

Začátkem dubna 2017 byla zahájena fyzická realizace projektu Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky, který je financován Evropskou unií z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova. Projekt spadá do operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, která podporuje zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa.

 

 

Obsahem projektu je oprava přístupového chodníku pro pěší, rozšíření chodníku v prostoru před vodní nádrží, oprava laviček, zábradlí lávky, stavba nového odpočinkového altánu, instalace informační tabule a odpadkových košů.

Tato oblíbená lokalita, navštěvovaná místními obyvateli i návštěvníky lázní, bude po revitalizaci bezpečnější a nabídne kvalitnější zázemí pro rekreaci a trávení volného času. Stavební práce v okolí jezírka by měly být hotovy do konce června 2017.

Celkové náklady projektu činí téměř 600 tis. Kč, dotace z Programu rozvoje venkova dosahuje 100 %.