Články

Zahájení projektu rozvoje lidských zdrojů na Městském úřadě Luhačovice

5. 4. 2017 -

V dubnu 2017 byl na Městském úřadě Luhačovice zahájen projekt s názvem „Luhačovice - rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě“, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa.

Cílem projektu je profesionalizace Městského úřadu Luhačovice prostřednictvím zvýšení kvalifikace a odbornosti vedení města a pracovníků všech odborů městského úřadu. Během dvouletého trvání projektu budou realizovány vzdělávací aktivity, které zvýší odborné znalosti a dovednosti pracovníků v oblastech nezbytných pro výkon jejich práce.

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost byla schválena ve výši 1.012 tis. Kč (85 % způsobilých výdajů projektu), dalších 119 tis. Kč (10 % způsobilých výdajů projektu) bude činit podpora ze státního rozpočtu. Projekt bude ukončen v březnu 2019.