Články

Město Luhačovice připravuje zpracování územních studií veřejného prostranství panelových sídlišť

1. 2. 2017 -

logo

 

Město Luhačovice využilo možnosti a podalo v listopadu 2016 žádost o dotaci z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zpracování územních studií veřejného prostranství.

 

Předmětem žádosti o dotaci je zpracování tří územních studií veřejného prostranství. Každá z nich bude řešit území jednoho ze tří panelových sídlišť, které se nacházejí v Luhačovicích – sídliště U Zámku, Družstevní a Zahradní čtvrť. Výsledná navržená koncepční řešení území se budou týkat organizace dopravy (zejména dopravy v klidu – parkování a odstavování vozidel, pěší a cyklistické dopravy), dětských hřišť, míst pro setkávání, mobiliáře, veřejného osvětlení, zeleně apod., budou sloužit jako podklad pro rozhodování v území a pro navazujících úpravy území a jeho regeneraci.

 

Kromě samotného zpracování územních studií veřejného prostranství bude pro každé sídliště zpracován také komplexní dendrologický průzkum, protože zeleň významně ovlivňuje kvalitu prostředí na sídlištích a aspekt zeleně bude řešen i v jednotlivých územních studiích.

 

Zároveň budou do procesu zapojeni i občané sídlišť, a to formou dotazníkového šetření. Bude to jeden ze způsobů poskytnutí informací o záměru zpracovat územní studie veřejného prostranství, získání podpory a zároveň zdroj podnětů a informací.

 

V případě schválení podané žádosti o dotaci z IROP předpokládáme, že zpracování územních studií bude dokončeno v posledním čtvrtletí 2017, případně na začátku roku 2018.