Články

Zprávy z 2. schůze Rady města Luhačovice konané 17.01.2017

18. 1. 2017 -

Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Luhačovice konané 17.01.2017

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 12/R2/2017

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 1475/2017 včetně příloh mezi městem Luhačovice, Lázněmi Luhačovice, a. s. a Lázeňskou kolonádou, o. p. s.