Články

Obnova kulturních památek v městské památkové zóně

15. 12. 2016 -

Ministerstvo kultury v roce 2016 znovu podpořilo obnovu památek v městské památkové zóně Luhačovice, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.


 

Stejně jako v loňském roce byl finanční příspěvek poskytnut na obnovu dvou objektů – vily Lékárna a Společenského domu.

Vila Lékárna prochází postupnou obnovou již několik let, v roce 2016 byla provedena další etapa nátěru a opravy oken a okapniček. Celkové náklady obnovy jsou téměř 41 tis. Kč, příspěvek z Programu regenerace ministerstva kultury je 20 tis. Kč, město Luhačovice v souladu s pravidly programu přispělo na obnovu 4,1 tis. Kč.

 

Na Společenském domě byla druhou etapou dokončena obnova oken, která započala už v roce 2015. Nátěry a zasklívání oken druhé etapy byly provedeny za 700,7 tis. Kč, z toho příspěvek Programu regenerace dosáhne výše 250 tis. Kč a povinný podíl města Luhačovice je ve výši 58 tis. Kč.

 

Vlastníci zmíněných kulturních památek spolu s městem Luhačovice děkují ministerstvu kultury za poskytnuté příspěvky, které pomáhají obnovovat kulturní památky a tím i zatraktivňovat prostředí v městské památkové zóně.

foto  foto  foto