Články

Nasvětlené a stavebně upravené přechody pro chodce v Luhačovicích

2. 12. 2016 -

Další z projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejích účastníků byl dokončen v říjnu 2016. Čtyři přechody pro chodce na hlavní ulici procházející centrem Luhačovic byly nasvětleny a stavebně upraveny.

 SDFI

Rekonstrukce a nasvětlení proběhlo na přechodu pro chodce u zámku a střední odborné školy, dále u křižovatky s ulicí Branka, u křižovatky s ulicí Nádražní v blízkosti budovy knihovny a také u budovy kde sídlí finanční úřad. Na spolufinancování prvních tří přechodů získalo město Luhačovice příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, konkrétně jde o příspěvek pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Poslední z uvedených přechodů byl financován pouze z rozpočtu města.

 

Celkové náklady na nasvětlení a stavební úpravy všech čtyř přechodů činí 902 tis. Kč, Státní fond dopravní infrastruktury přispěje částkou 540 tis. Kč.

 

Stavební úprava přechodů pro chodce a jejich okolí zahrnovala také práce umožňující plnohodnotné bezbariérové užívání se zapojením prvků pro usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace (varovné a signální pásy, přirozené vodící linie, odstranění zbytečných bariér). Všechny přechody byly zároveň i nasvětleny. Řidiči tak zaznamenají přítomnost samotného přechodu i chodce dříve, z větší a bezpečnější vzdálenosti, a chodec čekající u přechodu nebo vstupující do vozovky je také lépe vidět.

Světla na přechodech Světla na přechodech Světla na přechodech Světla na přechodech