Články

Obnova a restaurování červeného kříže v Kladné Žilín

31. 10. 2016 -

Město Luhačovice na základě úspěšné žádosti o dotaci obdrží z rozpočtu Zlínského kraje finanční prostředky na obnovu a restaurování tzv. červeného kříže, který se nachází v k. ú. Kladná Žilín. Kříž leží na značené turistické pěší trase, každoročně se zde koná silvestrovské setkání.

Logo Zlínský kraj 

 

Kříž je zhotoven z terasa, v jeho vrchní části je tělo Krista z ocelolitiny. Před přípravou žádosti o dotaci Zlínského kraje a před zahájením samotných obnovovacích a restaurátorských prací byl kříž poničený, znečištěný spadem z ovzduší, řasou ze stromů, lišejníkem, chyběly mu některé části, objevovaly se praskliny a trhliny. Ocelolitina těla Krista byla zkorodovaná. Kromě vlivů prostředí a stáří jeho stav ovlivnily i neodborné zásahy v minulosti.

 

Návrh obnovy a restaurování kříže vypracoval umělecký kamenosochař Filip Slezák z Bohuslavic u Zlína, který také práce na kříži v průběhu srpna až října 2016 prováděl.

Kříž byl očištěn tlakovou vodou a přebroušen. Chybějící části byly domodelovány materiálem k opravě terasa, injektáž drobných prasklin a trhlin proběhla modifikovanou pryskyřicí. Povrch kříže byl zpevněn a jemně barevně scelen. Na závěr proběhlo napuštění kříže hydrofobním prostředkem zajišťujícím stálost a vysokopenetrační schopnost. Samotné tělo Krista bylo opískováno, opatřeno antikorozním nátěrem a pozlaceno.

 

Celkové náklady prací na obnově kříže činí 71 000 Kč, z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 město obdrží 35 500 Kč. Dotace je poskytována z Fondu Zlínského kraje na základě programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.

 

 

Fotodokumentace kříže před obnovou:

Kříž před obnovou 1 Kříž před obnovou 2 Kříž před obnovou 3

 

Fotodokumentace kříže po obnově:

Kříž poobnově 1 Kříž poobnově 2 Kříž poobnově 3