Články

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovice konané 13.04.2016

19. 4. 2016 -

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města Luhačovice konané 13.04.2016

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 113/R7/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků parc. č. 414/1, 1911/2 a 455/3 k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 1 700 m2 V. G. za cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 114/R7/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků parc. č. 414/1, 1911/2 a 455/3 k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 550 m2 manželům F. a M. V. za cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 115/R7/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1930/2 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 120 m2 paní H. G. za cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 116/R7/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat části pozemku parc. č. 421/2 k. ú. Luhačovice o výměře 18 m2 a 13 m2.

Usnesení 117/R7/2016

Rada města Luhačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací s obcí Sehradice. 

Usnesení 118/R7/2016

Rada města Luhačovice neschvaluje uzavření Smlouvy o povolení reklamní akce s Grifart, spol. s r.o. na umístění samolepicích propagačních ukazatelů na chodníku města.

Usnesení 119/R7/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Městské knihovny Luhačovice po dobu její rekonstrukce v období 06.06.-31.08.2016.

Usnesení 120/R7/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace po dobu rekonstrukce školní jídelny v termínu 01.07.-30.07.2016.