Články

Obnova kulturních památek v městské památkové zóně

15. 12. 2015 -

Logo MK

Ministerstvo kultury, podobně jako v minulých letech, podpořilo ze svého Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 také obnovu památek v památkové zóně v Luhačovicích.

 

Finanční prostředky z rozpočtu ministerstva kultury získaly v roce 2015 dvě akce obnovy kulturních památek – obnova vily Lékárna a obnova Společenského domu.

Vila Lékárna prochází postupnou obnovou s přispěním ministerské dotace již několik let, v roce 2015 byla provedena výměna okapových žlabů věžičky nad hlavním vstupem, nátěrem a opravou prošla vybraná okna a okapničky. Celkové náklady obnovy činily cca 55 tis. Kč, z toho příspěvek z Programu regenerace z ministerstva kultury činil 27 tis. Kč, město Luhačovice v souladu s pravidly dotačního programu také přispělo vlastníkovi na obnovu částkou 5,5 tis. Kč.

 

Druhou obnovovanou památkou byl Společenský dům, který tvoří jednu z dominant lázeňského náměstí i celé památkové zóny. Předmětem prací byla první etapa obnovy oken objektu včetně dřevěných rámů. Okenní výplně jsou původním stavebním prvkem a nacházely se ve velmi špatném stavu. Celkové náklady dosáhly 432 tis. Kč, příspěvek ministerstva z Programu regenerace činil 173 tis. Kč a stejně jako u předešlé památky i zde přispělo z rozpočtu město Luhačovice částkou 36 tis. Kč.

 

Vlastníci zmíněných kulturních památek spolu s městem Luhačovice děkují ministerstvu kultury za poskytnuté příspěvky, které pomáhají obnovovat kulturní památky a tím i zatraktivňovat prostředí v městské památkové zóně.

 vila Lékárna Společenský dům