Články

Projekt zaměřený na bioodpady v Luhačovicích

30. 11. 2015 -

Logo OPŽP, EU

Město Luhačovice využilo na jaře 2015 jednu z posledních výzev Operačního programu Životní prostředí pro končící dotační období 2007 – 2013 a předložilo úspěšnou žádost o dotaci s názvem Doplnění separace a svozu bioodpadů – Luhačovice. Projekt je v rámci Operačního programu Životní prostředí spolufinancován z evropského Fondu soudržnosti a také ze Státního fondu životního prostředí.

 

Doplnění sběru a svozu bioodpadů od občanů a z obecních ploch má vést ke snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky spolu se směsným komunálním odpadem i k eliminaci vzniku černých skládek tvořených biologickým odpadem. Za tím účelem bylo v rámci projektu pořízeno 150 kusů hnědých popelnic, 3 kontejnery a také štěpkovač určený ke zpracování dřevního odpadu. Vše bylo během září a října 2015 dodáno firmou ZÁLESÍ, a.s. Obyvatelům Luhačovic se tak rozšířily možnosti pro třídění odpadů, ve kterém patří opakovaně k nejlepším v celém Zlínském kraji.

Celkové náklady projektu dosáhly 1 mil. Kč, dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí činí 890 tis. Kč.

stroj