Články

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Luhačovicích

26. 11. 2015 -

Logo MPO a EFEKT

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Luhačovicích

Na podzim 2015 byl zrealizován projekt města Luhačovice s cílem energetické optimalizace systému veřejného osvětlení. Finanční podporu na realizaci město získalo na základě úspěšné žádosti podané na Ministerstvo průmyslu a

obchodu ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 – Programu EFEKT.

V rámci projektu proběhla výměna 225 kusů starých neúčinných svítidel veřejného osvětlení s cílem snížení příkonu a také nasazení 4 regulátorů se stabilizací pro snížení spotřeby elektrické energie.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (program EFEKT) je každoročně vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu se záměrem zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR. Podporuje osvětovou a informační činnost, investiční akce menšího rozsahu a pilotní projekty.

Jednou z podporovaných aktivit programu EFEKT jsou komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, které připravilo i město Luhačovice. Realizací projektu má dojít k úspoře energie ve výši 575 GJ/rok a úspoře CO2 ve výši 187 t/rok.

Celkové náklady akce zahrnující kromě samotných dodávek a prací i zpracování projektové dokumentace a energetického auditu činí 2,8 mil. Kč, poskytnutá dotace je 1 mil. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Luhačovicích byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015.