Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky ve dnech 24.-25.05.2019 na území České republiky (viz Sbírka zákonů č. 4/2019 s datem rozeslání 17.01.2019).

 

Kontaktní osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb:
Bc. Jana Homolková, tel. 577 197 424, přízemí budovy MěÚ Luhačovice, dveře č. 004

 

Sbírka zákonů – vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

Vyhláška č. 409/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

Harmonogram úkolů a lhůt 

 

Informace pro občany

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

 

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu.aspx

 

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

 

Vzor žádosti o voličský průkaz

Informace pro voliče který změnil trvalý pobyt

 

 

Informace pro členy komise