Komunitní plánování sociálních služeb

logo projektu

 

KOMUNTINÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP LUHAČOVICE

Vítáme Vás na stránkách komunitního plánování sociálních služeb ORP Luhačovice.

Město Luhačovice je od 1.5.2018 zapojeno do projektu „Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Město Luhačovice získalo dotaci ve výši 1.929.865,62 Kč.

 

Důležitými aktivitami projektu jsou setkávání ve dvou pracovních skupinách:

1. osoby se zdravotním postižením a senioři,

2. rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy.

Cílem projektu je vytvoření dokumentu – komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) ORP Luhačovice, který bude vycházet z aktuální analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a jejich rodin. Také zavedení procesu a koordinace komunitního plánování.

Mezi dílčí cíle projektu patří zpracování analýzy potřeb uživatelů; zpracování analýzy sítě poskytovatelů sociálních služeb; vytvoření organizační struktury procesu plánování; nastavení plánovacího procesu a koordinace celého procesu plánování; zpracování dokumentu KPSS včetně akčního plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících služeb ORP Luhačovice; vzdělávání aktérů KPSS formou 2 seminářů; zapojování aktérů KPSS a veřejnosti do procesu KPSS formou článků a veřejných setkání; navázání užší spolupráce s městy a obcemi z okolních ORP formou workshopů; evaluace v průběhu a na konci projektu.

Součástí setkávání jsou diskuze o aktuálních tématech a sdílení informací mezi účastníky.

Datum ukončení projektu je 30.4.2020. 

Velmi uvítáme zájem občanů a organizací zapojit se do pracovních skupin (tel: 721 942 163, email: stolarikova@mesto.luhacovice.cz).

 

Realizační tým

 

AKTUALITY

Výtvarná soutěž o nejlepší logo

 

ZÁPISY

 • Zápisy z jednání pracovní skupiny osoby se zdrav. postižením a senioři

Zápis 14.06.2018 PS OZP SE

Zápis 21.08.2018 PS OZP SE

Zápis 18.10.2018 PS OZP SE

Zapis_12_12_2018_PS_OZP_SE

Zapis_14_02_2019_PS_OZP_SE

 

 • Zápisy z jednání pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené soc. pat. jevy

Zápis 14.06.2018 RoD+OOSPJ

Zápis 21.08.2018 RoD+OOSPJ

Zápis 18.10.2018 PS RoD+OOSPJ

Zápis 12.12.2018 PS RoD+OOSPJ

Zapis_14_02_2019_PS_RoD_OOSPJ

 

 • Zápisy z jednání řídící skupiny

Zápis 29.06.2018

Zápis 26.10.2018 RS 

Zápis 04.04.2019 RS

 

 • Zápisy z workshopů

 

 • Zápisy z veřejného setkání

Zápis VS 21.11.2018 

 

PREZENTACE

Prezentace KPSS

 • Prezentace z jednání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři

Prezentace 1 PS OZP SE - 14.06.2018

 • Prezentace z jednání pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy

Prezentace 2 PS ROD OPSPJ - 14.06.2018

 • Prezentace z jednání řídící skupiny

 

 • Prezentace z veřejného setkání

Prezentace VS 21.11.2018

 

POZVÁNKY

 • Pozvánky PS

Pozvánka-14.6.

Pozvánka-21.8.

Pozvánka-18.10.

Pozvánka-12.12.

Pozvánka-14.2.

Pozvánka-26.3.

 

 • Pozvánky ŘS

Pozvánka-29.6.

Pozvánka-26.10.

Pozvánka-4.1.

 

 • Pozvánky workshopy

 

 • Pozvánky setkání v obcích

Pozvánka-1.8.

Pozvánka-23.1.

Pozvánka-20.2.

 

 • Pozvánky veřejná setkání

Pozvánka-21.11.

            

 

TERMÍNY

 • Termíny PS

Termín plánů PS KPSS ORP Luhačovice

Plán termínů PS 2019 KPSS ORP Luhačovice

 • Termíny ŘS

Plán termínů ŘS 2019 KPSS ORP Luhačovice 

 

ČLÁNKY

Informace o projektu KPSS ORP Luhačovice

Mobilní hospicová péče

Senior bez nehod

Plánování sociálních služeb ORP Luhačovice

Občanské poradny v okolí ORP Luhačovice