Komunitní plánování sociálních služeb

logo projektu

 

 

KOMUNTINÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP LUHAČOVICE

Vítáme Vás na stránkách komunitního plánování sociálních služeb ORP Luhačovice.

Město Luhačovice je od 1.5.2018 zapojeno do projektu „Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Město Luhačovice získalo dotaci ve výši 1.929.865,62 Kč.

 

Důležitými aktivitami projektu jsou setkávání ve dvou pracovních skupinách:

1. osoby se zdravotním postižením a senioři,

2. rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy.

Cílem projektu je vytvoření dokumentu – komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) ORP Luhačovice, který bude vycházet z aktuální analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a jejich rodin. Také zavedení procesu a koordinace komunitního plánování.

Mezi dílčí cíle projektu patří zpracování analýzy potřeb uživatelů; zpracování analýzy sítě poskytovatelů sociálních služeb; vytvoření organizační struktury procesu plánování; nastavení plánovacího procesu a koordinace celého procesu plánování; zpracování dokumentu KPSS včetně akčního plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících služeb ORP Luhačovice; vzdělávání aktérů KPSS formou 2 seminářů; zapojování aktérů KPSS a veřejnosti do procesu KPSS formou článků a veřejných setkání; navázání užší spolupráce s městy a obcemi z okolních ORP formou workshopů; evaluace v průběhu a na konci projektu.

Součástí setkávání jsou diskuze o aktuálních tématech a sdílení informací mezi účastníky.

Datum ukončení projektu je 30.4.2020. 

Velmi uvítáme zájem občanů a organizací zapojit se do pracovních skupin (tel: 721 942 163, email: stolarikova@mesto.luhacovice.cz).

 

Realizační tým

 

Aktuality

Výtvarná soutěž o nejlepší logo

 

Zápisy z jednání pracovní skupiny osoby se zdrav. postižením a senioři

Zápis 14.06.2018 PS OZP SE

Zápis 21.08.2018 PS OZP SE

Zápis 18.10.2018 PS OZP SE

 

Zápisy z jednání pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené soc. pat. jevy

Zápis 14.06.2018 RoD+OOSPJ

Zápis 21.08.2018 RoD+OOSPJ

Zápis 18.10.2018 PS RoD+OOSPJ

Zápis 12.12.2018 PS RoD+OOSPJ

 

Zápisy z jednání řídící skupiny

Zápis 29.06.2018

Zápis 26.10.2018 RS 

 Zápis 04.04.2019 RS

 

Zápisy z veřejného setkání

Zápis VS 21.11.2018 

 

Prezentace

 Prezentace 1 PS OZP SE - 14.06.2018

Prezentace 2 PS ROD OPSPJ - 14.06.2018

Prezentace KPSS

Prezentace VS 21.11.2018

 

Termíny

Termín plánů PS KPSS ORP Luhačovice

Plán termínů PS 2019 KPSS ORP Luhačovice

Plán termínů ŘS 2019 KPSS ORP Luhačovice 

 

Články

Informace o projektu KPSS ORP Luhačovice

 Mobilní hospicová péče

Senior bez nehod

Plánování sociálních služeb ORP Luhačovice