Bezpečnostní rada ORP Luhačovice

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

 Bezpečnostní  rada je poradním orgánem starosty pro přípravu na krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady je starosta města, který jmenuje členy bezpečnostní rady. Bezpečnostní rada projednává a posuzuje:

  • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
  • krizový plán obce s rozšířenou působností,
  • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
  • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
  • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

Plánované pracovní jednání bezpečnostní rady probíhá min. 2x za rok.

                                                                                           Bezpečnostní rada ORP Luhačovice

funkce

jméno

pracoviště

telefon

e-mail

předseda

Marie SEMELOVÁ

nám. 28. října 543, LU

577 197 420

semelova@mesto.luhacovice.cz

zástupce

Radomil KOP

nám. 28. října 543, LU

577 197 422

kop@mesto.luhacovice.cz

člen

František HUBÁČEK

nám. 28. října 543, LU

577 197 423

hubacek@mesto.luhacovice.cz

člen

Štefan HRTÚS

Přílucká 213, Zlín

950 670 600

stefan.hrtus@zlk.izscr.cz

člen

Jaromír MATYŠČÁK

Uherskobrodská 877, Luhačovice

974 666 751

zl.oop.luhacovice.podatelna@pcr.cz

člen

Jaroslav KONČICKÝ

Osvobození 25, Slavičín

577 004 807

starosta@mesto-slavicin.cz

člen

Ladislav ŠÚSTEK

Zálesí s.r.o., Biskupice 207

577 116 704

    

tajemník

Milan LEVKOV

nám. 28. října 543, LU

577 197 451

gajdusek@mesto.luhacovice.cz