Parkovací karty typu „L“

Základní informace k životní situaci - Parkovací karty typu „L"

Zakoupení parkovací karty typu „L"  umožňuje stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v ulici Zatloukalova, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou, po křižovatku s ul. Lužné,  v ulici Antonína Slavíčka, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od vily Rusalka po křižovatku s ul. Zatloukalova, v ul. Bílá čtvrť, v ulici Betty Smetanové, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od křižovatky s ulicí Holubyho po křižovatku s ulicí Čes. armády, kolmá stání vyhrazeného prostoru v ul. Pod Kamennou, naproti vily Vepřek  a na odstavné ploše v ul. Nábřeží za nákupním střediskem, a to s vyznačením  číselných parkovacích míst. Nárok na jednu parkovací kartu typu „L" mají občané, kteří mají v číselně vyhrazených lokalitách trvalý pobyt nebo vlatní nemovitost, a to jedno parkovací místo na jednu nemovitost nebo na jednu bytovou jednotku v bytových domech.

Právní úprava

Nařízení města Luhačovice č. 3/2018, kterým se mění nařízení města č. 3/2016 O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občané, kteří mají  v ul.  Příční, v ul. U Šťávnice, v ulici Masarykova, v úseku od kruhového objezdu na nám. 28. října po křižovatku s ulicí Nádražní, v ulici Pod Kamennou za kostelem Sv. Rodiny, ul. Zatloukalova, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou, po křižovatku s ul. Lužné, v ul. Antonína Slavíčka, v úseku od vily Rusalka po křižovatku s ul. Zatloukalova, v ulici Bílá čtvrť, v ulici Betty Smetanové, v úseku od křižovatky s ulicí Holubyho po křižovatku s ulicí Čes. armády trvalé bydliště nebo vlatní nemovitost, a to jedno parkovací místo na jednu nemovitost nebo na jednu bytovou jednotku v bytových domech.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543

Iva Záhorovská, tel. 577 197 437, zahorovska@mesto.luhacovice.cz

Co je nutné předložit

Doklad o vlastnictví nemovitosti, trvalé bydliště si ověří kontaktní pracovník

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

Jaké jsou poplatky za vyřízení  a jak je lze uhradit

Nejsou

Cena parkovací karty typu „L" a jak ji lze uhradit

2.400,- Kč /kalendářní rok

poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

22.08.2018

Přílohy

Nejsou