Získání dokumentů: ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech

Czech POINT je místo komunikace občana s informačním systémem veřejné správy. Je to zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Smyslem Czech POINT je vytvoření kontaktních míst, na kterých budou moci občané i právnické osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech.  Tyto opisy a výpisy mají platnost veřejných listin.

Na  pracovišti Czech POINTu lze rovněž provádět konverze dokumentů a zřizovat datové schránky. Bližší informace v odstavcích „VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ" , „KONVERZE" a „DATOVÉ SCHRÁNKY".

Na  Městském úřadu Luhačovice je kontaktní místo

Czech POINTU v provozu v hlavní budově na nám. 28. října 543, přízemí,
kancelář č. 003  a rovněž v budově na ul. Masarykova 137, na
živnostenském úřadě (pouze výpis z OR, ŽR, IR, MA ISOH, ISVZ) a je označené výše uvedeným logem.

V rámci Czech POINTu můžete získat ověřené výpisy z centrálních registrů:

Obchodního rejstříku (OR)

Živnostenského rejstříku (ŽR)

Katastru nemovitostí (KN)

Rejstříku trestů (RT), (pouze k osobě žadatele popř. zmocněnci na základě ověřené plné moci
- vzor plné moci naleznete na webových stránkách Rejstříku trestů: http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=213&o=203&k=4502&d=196798

Centrálního registru řidičů (CRŘ) - výpis bodového hodnocení řidiče

Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Insolvenčního rejstříku (IR)

Bodového systému hodnocení osob (řidičů)

Provozovatelé autovrakovišť se mohou zaregistrovat do Registru účastníků provozu modulu autovraků MA ISOH.

Za každý výpis a ověření se vybírají správní poplatky:

Ověřený výpis z informačního systému první stránka ..... 100,- Kč
a každá další i započatá stránka.....................  .................... 50,- Kč

Ověřený výpis z rejstříku trestů  ..............................................50,- Kč

Ověření podpisu, za každý podpis ..................... ..................30,- Kč

Ověření listiny, za každou i započatou stránku ...... ............30,- Kč

Správní poplatek se platí v hotovosti na pokladně MěÚ (na pracovišti ŽÚ, kde žádost vyřizuje)

Pracoviště Czech POINTu jsou zřízena na všech obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů, přičemž výše správních poplatků se může lišit.

Vyhledání Czech POINTů v konkrétní lokalitě a informaci týkající se vydání ověřených výstupů z ISVS najdete na internetové stránce: http://www.czechpoint.cz/web