Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových (zapomenuté, ztracené přístupové údaje)

Základní informace k životní situaci - Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových (zapomenuté, ztracené přístupové údaje)

V případě, že byly ztraceny nebo zapomenuty přístupové údaje do datové schránky, je možné požádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových přes kontaktní místo Czech POINT.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba (občan) Fyzická osoba podnikající (živnostník) Právnická osoba Orgán veřejné moci

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace - Co je zapotřebí:

Fyzická osoba (občan) a fyzická osoba podnikající (živnostník) předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a ID své datové schránky.

Za právnickou osobu vystupuje jednatel společnosti. Jednatel předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpis z obchodního rejstříku, případně ID datové schránky.

Do žádosti, kterou vyplňuje úředník se uvádí e-mail, na který během krátké chvíle přijdou instrukce aktivace nových přístupových údajů a pro aktivaci přístupových údajů použije žadatel údaj virtuální obálky, získaný právě tímto formulářem a ID datové schránky.

V případě, že je žadatel zastupován, předkládá zastupující svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a úředně ověřenou plnou moc určenou k danému účelu. V tomto případě se do žádosti plná moc vkládá a žádost je postoupena do správního řízení. Tzn. třicetidenní lhůta.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na kontaktní místo Czech POINT a požádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Luhačovicevšechny obecní úřadyKrajský úřad Zlínského kraje Notáři Česká pošta

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu Luhačovice poskytuje tuto službu pouze pracoviště Czech POINT na podatelně:

Odbor správní, nám. 28. října 543, podatelna, dveře č. 003,
po, stř 7:30–17:00 h

út, čt, pá 7:30–14:30 h 
kontaktní osoba: Iva Minaříková, tel. 577 197 410, e-mail: minarikova@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba (občan) a fyzická osoba podnikající (živnostník) předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a ID své datové schránky.

Za právnickou osobu vystupuje jednatel společnosti. Jednatel předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpis z obchodního rejstříku, případně ID datové schránky.

V případě, že je žadatel zastupován, předkládá zastupující svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a úředně ověřenou plnou moc určenou k danému účelu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Úředník vyplňuje žádost na místě.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

První využití tohoto formuláře je bez poplatku. Za opětovné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových je správní poplatek 200 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2009

Popis byl naposledy aktualizován

29.04.2015