Zřízení datové schránky

Základní informace k životní situaci - Zřízení datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči nim. Zajistí komunikaci s veřejnou správou (podání vůči veřejné správě a naopak doručování ze strany veřejné správy). Nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě – proužkové obálky s doručenkou, které chodí poštou.

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem je držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.).

Požádat o zřízení datové schránky je také možné přes kontaktní místo Czech POINT.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba (občan) – možnost mít datovou schránku

Fyzická osoba podnikající (živnostník) – možnost mít datovou schránku

Právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku – možnost mít datovou schránku

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku – povinnost mít datovou schránku (dle z.č. 300/2008 Sb.)

Orgán veřejné moci – povinnost mít datovou schránku (dle z. 300/2008 Sb.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace - Co je zapotřebí:

Fyzická osoba (občan) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), úředník vyplní žádost a odešle ji. Občan obdrží potvrzení o přijetí žádosti.

Fyzická osoba podnikající (živnostník) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a doklad o tom, že je podnikající fyzická osoba (lze případně vydat na místě). Úředník vyplní žádost, zkonvertuje do ní doklad o živnosti a žádost odešle. Živnostník obdrží potvrzení o přijetí žádosti.

Žadatel obdrží zpravidla do 3 dnů od podání žádosti z Ministerstva vnitra přístupové údaje do své datové schránky. Tyto údaje jsou doručovány do vlastních rukou v obálce se žlutým pruhem.

Pokud se z jakýchkoliv důvodů posuzuje žádost ve správním řízení, vyrozumí úředník žadatele o patnáctidenní lhůtě.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na kontaktní místo Czech POINT a požádat o zřízení datové schránky

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Luhačoviceobecní úřadyKrajský úřad Zlínského kraje Notáři Česká pošta Ministerstvo vnitra

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu Luhačovice poskytuje tuto službu pouze pracoviště Czech POINT na podatelně:

Odbor správní, nám. 28. října 543, podatelna, dveře č. 003,
po, stř 7:30–17:00 h

út, čt, pá 7:30–14:30 h
kontaktní osoba: Iva Minaříková, tel. 577 197 410, minarikova@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba (občan) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)Fyzická osoba podnikající (živnostník) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a doklad o tom, že je podnikající fyzická osoba (lze případně vydat na místě).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro zřízení datové schránky se předkládá žádost. Žadatel ji může přinést vyplněnou. Úředník vyplňuje žádost na místě.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zřízení datové schránky se provádíbez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2009.

Popis byl naposledy aktualizován

29.04.2015