Ztráta, odcizení, poškození, zničení cestovního pasu

3. Pojmenování (název) životní situace: 

ZTRÁTA, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ CESTOVNÍHO PASU


4. Základní informace k životní situaci:

Ztrátu, odcizení, poškození a zničení cestovního pasu je občan povinen neprodleně ohlásit. Oznámení ztráty, odcizení nebo nálezu cestovního pasu může učinit v České republice na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu, odcizení rovněž na nejbližším útvaru policie.
V zahraničí je držitel tuto skutečnost povinen ohlásit neprodleně nejbližšímu zastupitelskému úřadu a po návratu do České republiky také u orgánu příslušného k jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • držitel cestovního pasu nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 (18) let
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k  tomuto úkonu, oznamuje skutečnost jeho opatrovník ustanovený soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Ztráta, odcizení, poškození, zničení cestovního pasu

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Občan oznámí osobně ztrátu, odcizení, poškození, zničení cestovní pasu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

V Luhačovicích na Městském úřadě Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, pracoviště cestovních dokladů, dveře č. 005 v přízemí budovy. Oznámení ztráty, odcizení nebo nálezu cestovního pasu může učinit v České republice na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu nebo nejbližším útvaru policie.

V zahraničí je držitel tuto skutečnost povinen ohlásit neprodleně nejbližšímu zastupitelskému úřadu a po návratu do České republiky také u orgánu příslušnému k jeho vydání. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, pracoviště cestovních dokladů, dveře č. 005 v přízemí budovy.

 • Jana Gazdová, telefon: 577 197 414
 • Ing. Veronika Křenková, tel.: 577 197 415

          ÚŘEDNÍ HODINY:
          PO, ST: od 7:30-12:00 13:00-17:00 h
          ÚT, ČT, Pá: od 7:30-12:00 13.00-14.30 h pouze po telefonické dohodě

 • v zahraničí u zastupitelského úřadu
  • Občanský průkaz, případně jiný doklad, jímž lze prokázat totožnost (jiný doklad obsahující fotografii a rodný list)
  • Žádné
  • Žádné

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Občanský průkaz, případně jiný doklad, jímž lze prokázat totožnost (jiný doklad obsahující fotografii a rodný list)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Občan je povinen ohlásit neprodleně, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Žádní
 • Žádné
 • Odbor správní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

 • Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Ztrátu, odcizení, poškození, zničení cestovní pasu je možno nahlásit prostřednictvím elektronické podatelny. V tom případě je občan povinen podepsat oznámení uznávaným elektronickým podpisem.
 • Ztrátu, odcizení, poškození, zničení cestovní pasu je možno nahlásit rovněž prostřednictvím datové schránky držitele cestovního pasu.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

 • Odbor správní

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018