Pronájem nebytového prostoru v majetku města

V případě volných nebytových prostor je nabídka na pronájem zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách města www.luhacovice.cz po dobu 15 dnů.

-          Zájemce předloží písemnou žádost, ve které bude uvedeno za jakým účelem žadatel chce tyto prostory užívat.
-          Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru je v kompetenci Rady města Luhačovice.

Pronájem bytu v majetku města
Město Luhačovice nevede evidenci žadatelů o byt v majetku města.
V případě volného bytu je tato informace zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách města www.luhacovice.cz po dobu 15 dnů.
-          Zájemce předloží písemnou žádost o konkrétní volný byt, kde uvede své dosavadní bytové poměry a počet osob, které budou byt s nájemcem užívat.
-          Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu je v kompetenci Rady města Luhačovice.

Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Strahov, Holubyho č. p. 383
Evidenci žadatelů o umístění vDomě s pečovatelskou službou Strahov vede odbor sociální, pracoviště Masarykova 137, Luhačovice.
V případě volného bytu doporučí odbor sociální radě města vhodné žadatele pro umístění v Domě s pečovatelskou službou Strahov.
Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Strahov je v kompetenci Rady města Luhačovice.

 

Poslední aktualizace

20. červen 2011