Výběrová řízení, veřejné zakázky

Profil zadavatele

 

Město Luhačovice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sběrný dvůr Luhačovice“ (od 11.02.2019)

Výzva k podání nabídky – Sběrný dvůr Luhačovice – stavební práce 

Město Luhačovice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sběrný dvůr Luhačovice – dodávka vybavení“ (od 11.02.2019)

Výzva k podání nabídky – Sběrný dvůr Luhačovice – dodávky 

 Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou (trermín podání do 28.06.2019)

Výběrové řízení

 Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou - Strážník MP (trermín podání do 17.6.2019)

Výběrové řízení