Výběrová řízení, veřejné zakázky

Rada města Luhačovice oznamuje, že s ohledem na vyhlášení a prodloužení nouzového stavu a souvisejících omezujících opatření rozhodla o:

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
referent/ka státní správy a samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny a myslivosti
(Lhůta pro podání přihlášky: 30.04.2020 do 12:00 h)

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
referent/ka státní správy a samosprávy na úseku odpadů a ochrany ovzduší
(Lhůta pro podání přihlášky: 30.04.2020 do 12:00 h)

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
referent/ka státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství (vodoprávní úřad)
(Lhůta pro podání přihlášky: 30.04.2020 do 12:00 h)