Výběrová řízení, veřejné zakázky

 

Profil zadavatele

 

 

Město Luhačovice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sběrný dvůr Luhačovice“ (od 11.02.2019)

Výzva k podání nabídky – Sběrný dvůr Luhačovice – stavební práce 

Město Luhačovice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sběrný dvůr Luhačovice – dodávka vybavení“ (od 11.02.2019)

Výzva k podání nabídky – Sběrný dvůr Luhačovice – dodávky 

 

 

 

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou - referent úseku výpočetní techniky.

Výběrové řízení

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou - Strážník MP

Výběrové řízení