eGovernment - vzdělávání ve spolupráci s Uh. Hradištěm

esf evropska unie mpsv
eGON centrum města Uh. Hradiště pokračuje ve vzdělávání v eGovernmentových dovednostech.

Vzdělávání v eGON centru města Uh. Hradiště je individuálním projektem města Uh. Hradiště, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na základě tohoto projektu bude vzdělávání probíhat po dobu 3 let.

Hlavním cílem projektu je odborná příprava a rozvoj zaměstnanců města Uh. Hradiště, zaměstnanců obcí ze spádového obvodu města Uh. Hradiště a zaměstnanců organizací zřízených těmito orgány veřejné moci.
egon
Na źákladě partnerské smlouvy provádíme vzdělávání pro ORP Luhačovice.
Pro koho je vzdělávání určeno?
Cílovými skupinami pro vzdělávání v eGovernmentových dovednostech jsou:

Zaměstnanci města Luhačovice a členové Zastupitelstva města Luhačovice.
Zaměstnanci organizací založených městem Luhačovice.
Zaměstnanci obcí a členové zastupitelstev obcí ze správního obvodu města Luhačovice..
Zaměstnanci organizací založených obcemi ze správního obvodu města Luhačovice.
Hlavní kontaktní osoba:
Ladislav Čapek - manažer vzdělávání -  tel. č. 577 197 450, 607 106 532

 

30. září 2012 vzdělávání ukončeno!!!
 

eGON centru města Luhačovice:

Bylo školeno 128 studentů, 42 mužů a 86 žen, z toho

  • 24 studentů příspěvkových organizací Města Luhačovice

  • 33 studentů z obcí ze správního obvodu ORP

  • 71 studentů Města Luhačovice

Ve 42 prezenčních kurzech bylo proškoleno 304 studentů, 210 žen a 94 mužů.

Ve 24 elearningových kurzech bylo proškoleno 67 studentů, 39 žen a 28 mužů.

Tedy bylo celkem 367 proškolených ,  246 žen a 121 mužů.


V souvislosti s ukončením projektu  ve výzvě č. 40 OP LZZ je ukončen přístup do systému ELEV.

Vzorové vzdělávací programy jsou nadále k dispozici pro Vaše použití na webové adrese: http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra/pdfprogramy

Zde můžete po přihlášení se pokračovat ve vzdělávání, ale již jako samostatné osoby.


 

Funkce technologického centra ORP Luhačovice.