Nařízení obce

Č. 6/2006 - Kterým se vymezují úseky místních komunikací ve městě Luhačovice, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

účinnost od 01.11.2006

Č. 6/2006 [DOC, 65 kB]

Č. 6/2006 [PDF, 151.6 kB]

 

Č. 1/2009 - kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

účinnost od: 01.07.2009

Č. 1/2009 [DOC, 28.2 kB]

Č. 1/2009 [PDF, 91.9 kB]

 

č. 3/2011 - kterým se zrušuje nařízení města Luhačovice č. 4/2004 Tržní řád

účinnost: 15.05.2011

Č. 3/2011 [DOC, 31.2 kB]

Č. 3/2011 [PDF, 555.9 kB]

 

č. 1/2012 - o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

účinnost od 5.6.2012

Č. 1/2012

Č. 1/2012

 

č. 1/2016 - o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Luhačovice
účinnost od 01.04.2016

č. 1/2016

č. 1/2016

 

č. 2/2016 - o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

účinnost od 04.06.2016

č. 2/2016

č. 2/2016

  

č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu

 účinnost od 01.01.2017 - změněno nařízením č. 3/2018

 č. 3/2016

 č. 3/2016

 Ceník stání od 01.01.2017

 Ceník stání od 01.01.2017

 Ceník stání od 01.05.2017

 Ceník stání od 01.05.2017

  

č. 4/2016 kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

účinnost od 01.01.2017

č. 4/2016

č. 4/2016

 

č. 3/2018 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu

účinnost od 20.09.2018

č. 3/2018

č. 3/2018

Ceník stání od 20.09.2018

Ceník stání od 20.09.2018