Kontakty

Adresa sídla úřadu, na kterou je možno doručovat písemnosti:
Město Luhačovice
nám. 28.října 543
763 26 Luhačovice

Elektronická podatelna:
- pro elektronicky podepsané zásilky e-podatelna@mesto.luhacovice.cz
- pro ostatní zásilky podatelna@mesto.luhacovice.cz

telefon: 577 197 411, fax: 577 197 425, po dobu nefunkčnosti 577 197 425 použijte 577 197 446

ID datové schránky: m35bcw4

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Luhačovice, č.ú.: 1409197309/0800,
IBAN: CZ27 0800 0000 0014 0919 7309)
IČ 00284165, DIĆ: CZ00284165
Adresa profilu zadavatele

Adresa odloučených pracovišť Městského úřadu:

Masarykova 137
živnostenský úřad, tel. 577 197 471 
sociální odbor, tel. 577 197 461 

Nábřeží 971
městská policie, tel. 577 133 441,  724 006 379

Provozní doba Městského úřadu Luhačovice a úřední hodiny podatelny:

Pondělí         7:30 – 12:00 hodin             13:00 – 17:00 hodin                      úřední den
Úterý              7:30 – 12:00 hodin              13:00 – 14:30 hodin
Středa           7:30 – 12:00 hodin             13:00 – 17:00 hodin                      úřední den
Čtvrtek           7:30 – 12:00 hodin              13:00 – 14:30 hodin
Pátek             7:30 – 12:00 hodin              13:00 – 14:30 hodin

Bezbariérový přístup do budovy městského úřadu je zajištěn bočními dveřmi, které jsou na straně od parkoviště úřadu. K otevření dveří je možno použít zvonek.

Telefonní seznam pracovníků MěÚ

a kontakt na Městskou policii

 

další informace