Dokumenty projednávané

 

Územní plán Horní Lhota - Změna č.1

Opatření obecné povahy - změny č.1 ÚP Horní Lhota
Příloha č. P1 - OOP změny č.1 ÚP Horní Lhota - textová část návrhu změny ÚP
Příloha č. P2 2-1- OOP změny č.1 ÚP Horní Lhota - výkres základního členění území změny ÚP
Příloha č. P2 2-2- OOP změny č.1 ÚP Horní Lhota - hlavní výkres změny ÚP
Příloha č. P3 1 - OOP změny č.1 ÚP Horní Lhota - textová část odůvodnění
Příloha č. P3 2 - OOP změny č.1 ÚP Horní Lhota - srovnávací znění textové části návrhu
Příloha č. P4 1-1- OOP změny č. 1 ÚP Horní Lhota – výkres širších vztahů
Příloha č. P4 1-2- OOP změny č. 1 ÚP Horní Lhota - koordinační výkres
Příloha č. P4 1-3- OOP změny č. 1 ÚP Horní Lhota - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Příloha č. P4 2-1- OOP změny č.1 ÚP Horní Lhota - výkres základního členění, předpokládaná podoba právního stavu po vydání změny č. 1 ÚP
Příloha č. P4 2-2- OOP změny č.1 ÚP Horní Lhota - hlavní výkres, předpokládaná podoba právního stavu po vydání změny č. 1 ÚP

 

  

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín za uplynulé období 2013 - 2019 

 

REGULAČNÍ PLÁN VYBRANÝCH ČÁSTÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY LUHAČOVICE A PŘILEHLÝCH ÚZEMÍ

Návrh zadání Regulačního plánu Městské památkové zóny Luhačovice a přilehlých území z podnětu, nenahrazující územní rozhodnutí [DOC, 473.1 kB]

Vymezení řešeného území Regulačního plánu vybraných částí Městské památkové zóny Luhačovice a přílehlých území - Příloha č. 1 [DOC, 333.1 kB]

 

Územní plán Luhačovice - změna č.2

Opatření obecné povahy
P1 - Textová část návrhu
P2 -1 Výkres základního členění území
P2 -2 Hlavní výkres
P3 - Textová část odůvodnění
P3 -1 Srovnávací znění textové části
P4 -1-1 Dopravní a technická infrastruktura
P4 -1-2 Koordinační výkres
P4 -1-3 Výkres ZPF

P5-2-1 Předpokládané úplné znění výkresu základního členění území

P5-2-2 Předpokládané úplné znění hlavního výkresu

P5-2-3 Předpokládané úplné znění výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření

 

 

Územní plán Šanov - změna č.1

Opatření obecné povahy - změny č.1 ÚP Šanov
Příloha č. P1 - OOP změny č.1 ÚP Šanov- textová část návrhu změny ÚP
Příloha č. P2 2-1- OOP změny č.1 ÚP Šanov - výkres základního členění území změny ÚP
Příloha č. P2 2-2- OOP změny č.1 ÚP šanov - hlavní výkres změny ÚP
Příloha č. P2 2-3- OOP změny č.1 ÚP Šanov - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření změny ÚP
Příloha č. P3 1 - OOP změny č.1 ÚP Šanov - textová část odůvodnění
Příloha č. P3 2 - OOP změny č.1 ÚP Šanov- srovnávací znění textové části návrhu
Příloha č. P4 1-1- OOP změny č. 1 ÚP Šanov –výkres širších vztahů
Příloha č. P4 1-2- OOP změny č. 1 ÚP Šanov -koordinační výkres
Příloha č. P4 1-3- OOP změny č. 1 ÚP Šanov-výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Příloha č. P4 1-4- OOP změny č. 1 ÚP Šanov -vodní hospodářství
Příloha č. P4 1-5- OOP změny č. 1 ÚP Šanov -doprava, energetika, spoje
Příloha č. P4 2-1- OOP změny č.1 ÚP Šanov - výkres základního členění, předpokládaná podoba právního stavu po vydání změny č. 1 ÚP
Příloha č. P4 2-2- OOP změny č.1 ÚP Šanov - hlavní výkres, předpokládaná podoba právního stavu po vydání změny č. 1 ÚP
Příloha č. P4 2-3- OOP změny č.1 ÚP Šanov - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, předpokládaná podoba právního stavu po vydání změny č. 1 ÚP

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Rudimov

ÚP Rudimov

Zpráva o uplatňování územního plánu Lipová

ÚP Lipová