Radnice informuje

Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

24. 6. 2015

které se koná ve středu 1. července 2015 od 18:00 h


Pravidla pro jednotný vizuální styl restauračních zahrádek v ul. Dr. Veselého, Luhačovice

21. 4. 2015


Termíny schůzí Zastupitelstva a Rady města Luhačovice v roce 2015

9. 1. 2015

Zasedání zastupitelstva města 2015:   vždy od 14:00  ve dnech 29.01., 19.03., 11.06., 03.09., 05.11., 10.12.


Nalezení psi k datu 27. června 2015

27. 6. 2015


Výzva k podání nabídky – Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení města Luhačovice

25. 6. 2015


Harmonogram svozu odpadu na 2.pololetí 2015

23. 6. 2015

Stáhnout harmonogram                                           Stáhnout harmonogram


ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

19. 6. 2015

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě...


Putovní výstava fotografií projektů podpořených z ROP Střední Morava

18. 6. 2015


Vyberte NEJ projekt spolufinancovaný z ROP Střední Morava a vyhrajte zajímavé ceny

11. 6. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 31. 5. 2015

29. 5. 2015


Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

29. 4. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 30. 4. 2015

29. 4. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 31. 3. 2015

30. 3. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 28. 2. 2015

27. 2. 2015


Monitoring sýčka obecného

26. 2. 2015