Radnice informuje

Pravidla pro jednotný vizuální styl restauračních zahrádek v ul. Dr. Veselého, Luhačovice

21. 4. 2015


Termíny schůzí Zastupitelstva a Rady města Luhačovice v roce 2015

9. 1. 2015

Zasedání zastupitelstva města 2015:   vždy od 14:00  ve dnech 29.01., 19.03., 11.06., 03.09., 05.11., 10.12.


Nález - chameleon

5. 5. 2015


Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

29. 4. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 30. 4. 2015

29. 4. 2015


Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

27. 4. 2015

Druh práce: výkon správních činností při zajišťování správy majetku města


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 31. 3. 2015

30. 3. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 28. 2. 2015

27. 2. 2015


Monitoring sýčka obecného

26. 2. 2015


Výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – 1. kolo

11. 2. 2015

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2015. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních...


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 31. 1. 2015

30. 1. 2015


Rekonstrukce Jurkovičovy aleje je dokončena

30. 1. 2015


Informace MPO podnikatelům

4. 12. 2014

V návaznosti na stále opakující se stížnosti na nabídky katalogových firem byla na webu MPO dne 2.12.2014 v rámci sekce Aktuality publikována následující informace

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající...


Ministerstvo kultury přispělo na regeneraci památkové zóny i v letošním roce

28. 11. 2014


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 30. 11. 2014

28. 11. 2014