Radnice informuje

Finanční správa ČR zavádí novou službu pro poplatníky daně z nemovitých věcí: zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu.

Dnes


Harmonogram zasedání Zastupitelstva a Rady města Luhačovice v roce 2017

2. 12. 2016

Zasedání zastupitelstva města 2017 ve dnech: 26.01., 16.03., 15.06., 14.09., 14.12.


Pravidla pro jednotný vizuální styl restauračních zahrádek v ul. Dr. Veselého, Luhačovice

21. 4. 2015


ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

9. 1. 2017

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA.


Obnova kulturních památek v městské památkové zóně

15. 12. 2016

Ministerstvo kultury v roce 2016 znovu podpořilo obnovu památek v městské památkové zóně Luhačovice, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.Nové červené kontejnery v Luhačovicích a integrovaných obcích

15. 12. 2016


Nasvětlené a stavebně upravené přechody pro chodce v Luhačovicích

2. 12. 2016

Další z projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejích účastníků byl dokončen v říjnu 2016. Čtyři přechody pro chodce na hlavní ulici procházející centrem Luhačovic byly nasvětleny a stavebně upraveny.

 SDFI


Obnova a restaurování červeného kříže v Kladné Žilín

31. 10. 2016

Město Luhačovice na základě úspěšné žádosti o dotaci obdrží z rozpočtu Zlínského kraje finanční prostředky na obnovu a restaurování tzv. červeného kříže, který se nachází v k. ú. Kladná Žilín. Kříž leží na značené...


Změny pro řidiče

24. 6. 2016


Dotace z IROP na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

20. 5. 2016


Informace ministerstva vnitra k cestování s dětmi

11. 5. 2016


Historické město roku 2015: Luhačovice budou reprezentovat v celostátním kole soutěže Zlínský kraj

11. 2. 2016


Informace pro starosty od velitele zásahu plk. JUDr. Jaromíra Tkadlečka

3. 2. 2016

Vážení občané a firmy působící v okolí areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrběticích, 

dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuálním dění v rámci bezpečnostního opatření „Výbuch“.

informace


Obnova kulturních památek v městské památkové zóně

15. 12. 2015

Logo MK


Studie vybraného dopravního řešení křižovatky v ul. Družstevní

10. 12. 2015