Radnice informuje

5. 4. 2017

 Začátkem dubna 2017 byla zahájena fyzická realizace projektu Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky.

 

2. 12. 2016

Zasedání zastupitelstva města 2017 ve dnech: 26.01., 16.03., 15.06., 14.09., 14.12.


15. 12. 2016

Ministerstvo kultury v roce 2016 znovu podpořilo obnovu památek v městské památkové zóně Luhačovice, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.2. 12. 2016

Další z projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejích účastníků byl dokončen v říjnu 2016. Čtyři přechody pro chodce na hlavní ulici procházející centrem Luhačovic byly nasvětleny a stavebně upraveny.

 SDFI


31. 10. 2016

Město Luhačovice na základě úspěšné žádosti o dotaci obdrží z rozpočtu Zlínského kraje finanční prostředky na obnovu a restaurování tzv. červeného kříže, který se nachází v k. ú. Kladná Žilín. Kříž leží na značené...