Radnice informuje

8. 4. 2020

S platností od 08.04.2020 dochází ke změně úředních hodin v souvislosti s ukončením mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 06.04.2020.


8. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon...


2. 4. 2020

V souvislosti s nouzovým stavem bylo vydáno nařízení s platností od 2.4.2020 až do odvolání, týkající se vydávání veškerých dokumentů a rozhodnutí odboru správního (OP,CD) a odboru dopravy (ŘP, TP a všechny úkony týkající...


1. 4. 2020

Vážení podnikatelé,

žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné přijímá od 1. dubna 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodukteré ho bude poskytovat.  Bližší informace naleznete na stránkách...


27. 3. 2020

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s platností od pondělí 30. 3. 2020 do odvolání na všech autobusových...


27. 3. 2020

Obsah:
133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění...


25. 3. 2020

Vážení občané, na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 217 bude s účinností ode dne 23. března 2020 od 00:00 hod. do odvolání omezen rozsah úředních hodin Městského úřadu v Luhačovicích pro veřejnost.