Radnice informuje

Pravidla pro jednotný vizuální styl restauračních zahrádek v ul. Dr. Veselého, Luhačovice

21. 4. 2015


Termíny schůzí Zastupitelstva a Rady města Luhačovice v roce 2015

9. 1. 2015

Zasedání zastupitelstva města 2015:   vždy od 14:00  ve dnech 29.01., 19.03., 11.06., 03.09., 05.11., 10.12.


EON - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

7. 9. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 17. 7. 2015

3. 8. 2015


Nařízení města č. 1/2015, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu je účinné od 04.07.2015, znění je dostupné na:

8. 7. 2015


Nově máme uveřejněný klikací rozpočet

1. 7. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 30. 6. 2015

30. 6. 2015


Harmonogram svozu odpadu na 2.pololetí 2015

23. 6. 2015

Stáhnout harmonogram                                           Stáhnout harmonogram


ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

19. 6. 2015

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě...


Putovní výstava fotografií projektů podpořených z ROP Střední Morava

18. 6. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 31. 5. 2015

29. 5. 2015


Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

29. 4. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 30. 4. 2015

29. 4. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 31. 3. 2015

30. 3. 2015


Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 28. 2. 2015

27. 2. 2015