Radnice informuje

29. 5. 2020

  1. Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020.
  2. Usnesení vlády č. 555, kterým bylo vzato na vědomí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, jímž je od 25.05.2020 navýšena povolená účast na svatbách na 300...

22. 5. 2020

Vážení, vzhledem k rozkolísanosti srážek a zejména jejich intenzity dochází k zrychleným odtokům, což má za následek střídání extrémních klimatických jevů, sucha a bleskových (přívalových) povodní. Samospráva města Luhačovice...


15. 4. 2020

V souvislosti s vydáním mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 se s účinností od 20. dubna 2020 vrací úřední hodiny do stavu před vyhlášením nouzového stavu. Městský úřad Luhačovice bude tedy...


15. 4. 2020

Tímto bychom Vás chtěli informovat o změně termínu 10. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se bude konat ve čtvrtek 14.05.2020 od 15:00 h ve velké zasedací místnosti.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva a Rady města Luhačovice...


15. 4. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Vláda podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje...


8. 4. 2020

S platností od 08.04.2020 dochází ke změně úředních hodin v souvislosti s ukončením mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 06.04.2020.


8. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon...


2. 4. 2020

V souvislosti s nouzovým stavem bylo vydáno nařízení s platností od 2.4.2020 až do odvolání, týkající se vydávání veškerých dokumentů a rozhodnutí odboru správního (OP,CD) a odboru dopravy (ŘP, TP a všechny úkony týkající...


1. 4. 2020

Vážení podnikatelé,

žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné přijímá od 1. dubna 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodukteré ho bude poskytovat.  Bližší informace naleznete na stránkách...